Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Cảm nhận của học sinh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

Vài năm trở lại đây, ngành giáo dục - đào tạo Đồng Nai đã tích cực đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành, đặc biệt là hoạt động giảng dạy và học tập. Ông Phan Đức Kỷ, chuyên viên Phòng Trung học (Sở ...