Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Video

Khai giảng năm học mới 2020-2021


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

TUYÊN TRUYỀN DỊCH CÚM COVID -19


https://www.youtube.com/watch?v=AToEAnDE5Qk

Tuyên truyền dịch bênh COVID-19


https://www.youtube.com/watch?v=FtCDm3StpFQ

Tổng dọn vệ sinh dịch cúm Corona


Chuyên đề cấp quận


https://youtu.be/IneJueIUY8c

Hình ảnh chuyên đê cấp quận


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t2od88r-Ov4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Hôi thi " Cô duyên dáng - Bé khỏe ngoan" năm học 2019-2020


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fh6wd9vAcfg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Hội thí " Cô duyên dáng - Bé khẻ ngoan năm học 2019-2020


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/22WdKELFWoE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

ội thi Bé kể chuyện hay, bé với khúc hát đồng dao; Năm học 2018-2019


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mhxVriDGRg4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sinh hoạt 20/11/2018


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zHRc4YJ1QEE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Lien hoan thi "Be khoe - Be ngoan" năm học cap truong 2016-2017


Ngày 8/3/2018


https://youtu.be/f9zylM4reFk

Vui hội trăng rằm năm 2018


https://youtu.be/9P0CiDnBe0k

an toàn giao thông


https://youtu.be/1DKzotfJMWQ

LIÊN HOAN BÉ KHỎE - BÉ NGOAN CAP THÀNH PHỐ


HOẠT ĐỘNG DÂN VŨ


Liên hoan thi " Bé khỏe -Bé ngoan" năm học 2016-2017


Vũ điệu Cha Cha Cha trên nền bài hát " Lần đầu tiên nói dối" do cặp đôi Thủy Tiên và Thu Hiền thế hiện đạt giải nhì


Vũ điệu Baso trên nền nhạc "Khúc ca muôn thuở", do cặp đôi Mỹ Lệ và Thùy Trang tổ văn phòng thế hiện đạt giải nhất


Hoat dong nha truong


Bai hat Chú ếch con


Vũ điệu tango trên nền bài hát "Thu ca" do cặp đôi So Ny và Ngọc Thanh thể hiện đạt giả ba


Vũ điệu Rumba trên nền bài hát Biển tình" do cặp đôi Mỹ Na và Tố Uyên thể hiện đạt giải Khuyến khích